Satsning på filmtalanger!

Snart startar pilotprojektet STHLM DEBUT. Målet är att göra det lättare för unga talangfulla filmare att ta steget till den professionella filmbranschen. På sikt är ambitionen att satsningen även ska omfatta nya media och en plattform för utveckling av långfilm för barn. Projektet är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms läns landsting/Film Stockholm med … → Läs mer

Välkommen till vår nya hemsida!

Filmregionens nya webbsajt är en digital plattform för film i Mälardalen. Här hittar du tydlig information om vår verksamhet — våra samproduktioner, utvecklingsstöd, länkar till medlemmar och samarbetspartners, en resursbank av rapporter om effekterna av filmproduktion på lokal och regional ekonomi. Och mycket, mycket mer.