STHLM Debut

STHLM Debut är en satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och deras producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Det är ett samarbete mellan Film Capital Stockholm, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival. Huvudfinansiärer är Stockholms läns landsting och Filmregion Stockholm-Mälardalen.

 

 

Varför STHLM Debut?
STHLM Debut har startats som ett steg för att behålla talangerna i regionen. Det är av största betydelse för återväxten i regionen att talanger kommer fram och får debutera. Ofta är just debutfilmer konstnärligt intressanta och kan därför bidra till att sätta Stockholm på kartan som en kreativt intressant region med angelägna berättelser och modiga berättare. Målet är att skapa en plattform för talangfulla filmare på väg in i den professionella filmbranschen. STHLM Debut startade som ett pilotprojekt vintern 2012.

Hur går det till?
STHLM Debut består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiskt projektstöd. Vid varje deadline väljer STHLM Debut ut två – fyra projekt att arbeta med under projektperioden. När ett projekt valts ut till STHLM Debut, tas en individuell utvecklingsplan fram för projektet om vad deltagarna har för behov och hur stöden inom STHLMS Debut ska användas.