Intervju i TV4 Stockholm med Ingrid Rudefors

Filmkommissionären Ingrid Rudefors intervjuas om Stockholm som filmhuvudstad. Ingrid Rudefors intervjuas i TV4 Stockholm med anledning av att Filmpool Stockholm-Mälardalen beviljats 8,1 MSEK i utvecklingsstöd av EU:s strukturfonder.Se inslaget här (efter ca 1 minut)

Ny hemsida för Filmpool Stockholm Mälardalen.

Enkel och rak kommunikation där filmen är i centrum. www.fpsm.se speglar tillsammans med www.stofilm.com verksamheten i organisationerna.www.fpsm.se är på svenska och vänder sig i första hand till finansiärer, politiker, producenter och filmskapare. www.stofilm.se är på engelska och vänder sig i första hand till utländska producenter, produktionsbolag samt till svenska företag som är intresserade av att … → Läs mer

I huvudrollen: Stockholm

En utställning om film – med film – på Stockholms Stadsmuseum. Kärleken pulserar, ungdomen slår sig fri och stadens skuggsidor blottas.Stockholm spelar ut hela sitt register på filmduken! Sedan kameran rullade för första gången på Djurgården 1896, har Stockholm spelat huvudrollen i den svenska filmhistorien. Men vad är egentligen en Stockholmsfilm? I huvudrollen: Stockholmbestår av … → Läs mer