Bra respons på nytt mentorprogram

Intresset har varit stort för det mentor- och kursprogram som startade i februari. Syftet är att stärka producenter i entreprenörskap, ledarskap och nätverksbyggande. Initiativtagare är Filmregion Stockholm-Mälardalen. Programmet stöds av Länsstyrelsen i Stockholms län genom projektet Kvinnors företagande. Mer information om kursen

Dags för Moving Pictures 2.0

Filmregionen har för perioden 2012—2014 beviljats stöd för ett nytt EU-projekt — Moving Pictures 2.0 — för att jobba vidare med några av de delar som behöver mer tid för att nå full potential. Bland annat kommer vi att intensifiera arbetet med att främja samspelet mellan film och digitala media i Stockholmsregionen. Vi fortsätter att … → Läs mer

Film skapar regional tillväxt

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner. Millennium i Stockholm-Mälardalen, Inga Lindström i Sörmland och Wallander i Skåne är exempel på hur film och TV kan skapa marknadsföring och stimulera turism- och besöksnäringen. Stimulerar den lokala ekonomin. … → Läs mer