God Jul & Gott Nytt Filmår!

 ”It was a pleasure and experience shooting in Sweden. I truly and honestly have to say Stockholm, is one of the most beautiful cities … → Läs mer

Information från Filmregionen

Filmregion Stockholm-Mälardalen lämnar nätverket för regionala filmproduktionscenter. Utträdet ger Filmregionen större utrymme för filmproduktion och att utveckla verksamheten. Beslutet togs av Filmregion Stockholm-Mälardalens styrelse … → Läs mer