God Jul & Gott Nytt Filmår!

 ”It was a pleasure and experience shooting in Sweden. I truly and honestly have to say Stockholm, is one of the most beautiful cities in the world. We are in Love with this city and I plan to visit here again for a vacation. I love this city more in Winters than in Summers.” Abhishek … → Läs mer

Information från Filmregionen

Filmregion Stockholm-Mälardalen lämnar nätverket för regionala filmproduktionscenter. Utträdet ger Filmregionen större utrymme för filmproduktion och att utveckla verksamheten. Beslutet togs av Filmregion Stockholm-Mälardalens styrelse där även filmbranschen är representerad. Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen: – I samband med utgången av ett första gemensamt år där Nätverket för regionala produktionscenter varit en part i det … → Läs mer