Från ord till lego

Nyligen arrangerades en workshop för deltagarna i STHLM Debut processledd av Paul Tyler från företaget Handling Ideas. Paul Tyler – med sin erkända legometod … → Läs mer