Sök stöd för popupbio och fler visningsmöjligheter för kvalitetsfilm i Stockholm!

Kvalitetsfilmen behöver fler visningsmöjligheter i Stockholm. Filmregion Stockholm-Mälardalen har genom projektet Smart Kreativ Stad stött ett pilotprojekt med popupbiovisningar i Stockholm under sommaren 2016. Stockholms stad utlyser nu ett nytt stöd – för popup-bio, event cinema, samverkan med andra aktörer som ger mervärden, eller en angelägen social eller konstnärlig inriktning. Fokus ligger på fasta biografer men … → Läs mer