Filmregionen i Mumbai!

I samarbete med Visit Sweden och Svenska Institutet har Filmregionen representerats genom Ingrid Rudefors på plats under film- och turismmässan i Mumbai (IIFTC), där … → Läs mer