Filmregionen i Mumbai!

I samarbete med Visit Sweden och Svenska Institutet har Filmregionen representerats genom Ingrid Rudefors på plats under film- och turismmässan i Mumbai (IIFTC), där åtta skandinaviska filmkommissioner närvarat. Syftet var att introducera Sverige och Stockholm som inspelningsplats för den indiska filmindustrin – en av de största, för att inte säga den största i världen och … → Läs mer

Call for entries Nordisk Panorama

Nu är det dags att ansöka för att få med sin film till Nordisk Panorama i Malmö 21-26 september 2017. Läs mer på Nordisk Panorama.