Spännande utlysning inom ett av våra pilotprojekt

Hur kan den rörliga bilden bidra till att man ser en plats med nya ögon? Pilotstudien Film Tourism Expanded syftar till att kartlägga de metoder som finns för att arbeta med en films påverkan på en plats.  I samband med detta gör vi en utlysning där vi eftersöker filmkreatörer som vill utveckla ett koncept för hur man kan … → Läs mer