CRASHCOURSE I NORMKRITISK KOMMUNIKATION

Kategorier

Crash_course_9dec_red

NÄR? 9 DEC 09.00-12.30
VAR? SUP46 Regeringsg 29

osa@frsm.se senast 24/11

Vad menas med vithetsnormen?
Vad ”får” man säga?
Varför säger vi ”invandrare” om människor som är födda här?
Vad innebär det att tänka intersektionellt?
Vad menas med rasifiering?

Att få en crashcourse i normkritik inbegriper även resonemang kring strategier för att arbeta förebyggande, långsiktigt och hållbart — mot fördomar, för demokrati och mångfald.

Dagen är indelad i föreläsning och en interaktiv del med diskussioner, uppgifter och övningar.

Föreläsare och samtalsledare:
Barakat Ghebrehawariat är en social entreprenör med demokrati som drivkraft. Barakat
är en röst i det offentliga samtalet om demokrati, mångfald och representation. Till vardags arbetar han med kulturkollektivet Revolution Poetry och sitter i styrelsen på Rättviseförmedlingen. Hans hjärtefrågor är kultur, kommunikation och jämlikhet.