Gestaltningsuppdrag i Fisksätra

Kategorier

annons_fisksatra_00943_bw

Smart Kreativ Stad, Konsten att skapa stad/Nacka kommun och Stena Fastigheter utlyser fyra skissuppdrag för yrkesverksamma konstnärer samt kreatörer från filmbranschen som arbetar med rörlig bild, ljud, ljus, media, scenografi mm.

Gestaltningarna ska knyta an till teman som repetition, mönster rytm, tillvarons märkliga upprepningar och stadens osynliga mönster. De konstnärliga gestaltningarna ska vara en unik del av Fisksätra, en mötesplats, och stimulera till samtal och reflektion för boende och besökare i alla åldrar och från olika kulturer. Gestaltningarna ska förhålla sig till Fisksätras miljö och arkitektur och bidra till platsens identitet på ett nytänkande sätt.

Sista inlämningsdag för intresseanmälan för skissuppdrag är 2016-12-09.
Genomförande av gestaltning är beräknat till april-november 2017.

Intresseanmälningar lämnas via Filmregion Stockholm-Mälardalens Kreatörspool på www.kreator.frsm.se där komplett underlag och uppdragsbeskrivning finns att ladda ned.