Åland ny medlem i Filmregionen

Kategorier

Åland blir ny medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen – samarbetsorganisationen för att stärka regionen inom de kulturella och kreativa näringarna med fokus på film, TV och digitala media. Det innebär nya möjligheter för samproduktioner mellan Stockholm-Mälardalen och Åland.

Johan Ehn, kulturminister i Ålands landskapsregering:

”Filmbolagen har de senaste åren visat ett ökande intresse för Åland som inspelningsplats, något som vi givetvis tycker är väldigt trevligt. Samtidigt har landskapsregeringen konstaterat att detta för vår del medför ett behov av att skapa riktlinjer för hur vi ska hantera filmfrågor. Inte minst viktig är förstås finansieringsdelen.”

”Därför kändes erbjudandet om medlemskap i en sakkunnig organisation som Filmregion Stockholm-Mälardalen mycket intressant. Inom den kan vi få ökad kunskap, bygga nätverk och kanske få hjälp med att få ytterligare filmproduktioner förlagda till Åland. Vi hoppas också att medlemskapet ska leda till ett ökat intresse för filmproduktion på hemmaplan.”

Anders Ekegren, ordförande i Filmregion Stockholm-Mälardalen:

”Vi välkomnar Åland till det regionala filmsamarbetet. Åland är en naturlig samarbetspartner för Mälardalen. Avståndet är kort och kommunikationerna täta. Medlemskapet innebär att Åland får en plattform för att vidareutveckla positionen inom de kreativa och kulturella näringarna, bl.a. genom vår filmkommissionära verksamhet och internationella kontaktnät.”

”Med Åland får vi ytterligare en intressant medlem och vi blir en organisation verksam i två länder, vilket bl.a. förbättrar möjligheterna att finansiera filmer med fonder från både Sverige och Finland.”

Genom att använda de fördelar som Åland har vad gäller film och TV kan landskapet stärka varumärket gentemot branschen. Det innebär att Åland positionerar sig som en attraktiv region för både privatpersoner och näringsliv – en region att besöka, bo, jobba och etablera sig i.

Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner.

Filmregionen har redan varit samproducent till den Åländska filmproduktionen Iris, den första finlandssvenska långfilmen för barn, som utspelar sig både på Åland och i Stockholm.

Kontakta för mer information:
Jan-Ole Lönnblad, byråchef , Ålands landskapsregering,
+358 405733001

Anders Ekegren, ordf, Filmregion Stockholm-Mälardalen,
070-605 24 18