Anette Mattsson tar plats i nytt branschråd

Kategorier

Anette

Filmregionens vd Anette Mattsson ingår i filmbranschens Råd för spridning och distribution.
Branschråden kommer att fylla en viktig funktion för att stärka filmbranschens inflytande i den nya filmpolitiken. Filminstitutets styrelse fastställde rådens sammansättning vid sitt möte den 15 december.

De fyra råden är:
Rådet för filmarvsfrågor (ordförande: Susin Lindblom)
Rådet för filmpedagogiska frågor (ordförande: Pia-Mari Wehrling)
Rådet för spridning och visning (ordförande: Eva Esseen)
Rådet för utveckling och produktion (ordförande: Charlotta Denward)

Läs mer om råden och medlemmarna