Anmälan till Tempos svenska tävlingar

Kategorier

Nu öppnar anmälan för tre av Tempos svenska tävlingar: Tempo Documentary Award, Tempo Short Award och New Doc.

På grund av den rådande pandemin går till festivalen 2021 bra att anmäla filmer som redan har haft biopremiär. Filmerna måste dock vara producerade tidigast april 2020 och får inte ha visats på tv eller streaming-plattform än.

Mer information på Tempos hemsida.