Bra respons på nytt mentorprogram

Kategorier

Intresset har varit stort för det mentor- och kursprogram som startade i februari. Syftet är att stärka producenter i entreprenörskap, ledarskap och nätverksbyggande. Initiativtagare är Filmregion Stockholm-Mälardalen. Programmet stöds av Länsstyrelsen i Stockholms län genom projektet Kvinnors företagande.

Mer information om kursen