Efter Bergmanstipendiet i ny skepnad

Kategorier

Efter Bergman-stipendiet i ny skepnad

Bergmangårdarna på Fårö, Bergmancenter på Fårö, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Svenska Kyrkan och Film på Gotland återlanserar till jubileumsåret 2018 ”Efter Bergman” – ett manusstipendium för nordiska filmskapare.

Ingmar Bergman var en lysande skribent och skrivandet var en grundläggande del i hans skapande. Stipendiets önskan är att lyfta fram den sidan av Bergmans konstnärskap, men även att markera manuskriptets viktiga funktion som filmberättandets skelett och nervsystem.

Stipendiet ändrar också form, från att ha varit ett kortfilmspris, till att bli ett skrivarresidens på Bergmangårdarna för långfilm eller TV-serie med tillgång till en manuscoach/dramaturg. Stipendiet riktar sig till nordiska filmskapare och ett krav är att sökande har en producent knuten till projektet.

Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är inspirerat av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och som är angeläget för vår tid.

Ansökningstiden för Efter Bergman-stipendiet är 1 mars–30 mars.

1 mars släpper vi också kriterier, riktlinjer och annan mer detaljerad information om stipendiet på våra respektive hemsidor.

http://filmpagotland.se
https://www.bergmancenter.se
http://bergmangardarna.se
http://www.frsm.se
https://www.svenskakyrkan.se