Eldalek i Bergslagen

På lördag går startskottet för pilotinspelningen av långfilmen Eldalek – en Berglsagssaga med historiska och mytologiska inslag som spelas in i samhället Rockhammar i Örebro län. Projektet har fått stöd av STHLM Debut, ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm och Stockholms filmfestival.

Att få det här stödet betyder jättemycket för självförtroende, kraft och inspiration! Precis den vitamininjektion man vill ha i början av ett sånt här stort projekt, säger regissören Johanna Ställberg.

Johanna Ställberg, uppvuxen i Lindesberg och med lång erfarenhet inom TV, skriver nu manus och regisserar en pilot som ska användas för finansiering av denna unika filmsatsning. Manus till filmen Eldalek är direkt skrivet för Bergslagsområdet.

– Vi har sett att filmproduktion kan betyda mycket för ett samhälle – för både näringsliv och folk som bor där. Ett färskt exempel ser vi i grannkommunen Nora, där man nu satsar på fotspårsturism kring Maria Lang-filmerna, säger Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

STHLM Debut är en satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Syftet är att överbygga gapet mellan talangutveckling och professionell filmproduktion. Bakom satsningen står Film Stockholm, Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms filmfestival, samt Stockholms läns landsting som är huvudfinansiär.

I helgen kommer ett stort filmteam att vara samlade i Rockhammar och Lindesberg. Ett stort antal statister och teamarbetare är lokalt förankrade.

Kontakta för mer information:

Anette Mattsson, vd, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 072-543 33 40

Elin Persson, filmkommissionär i Örebro län, 0704-19 26 06

Filmregion Stockholm-Mälardalen är regionens produktionscentrum för film. Uppdraget är att stimulera filmproduktion och därigenom främja regionens konkurrenskraft, tillväxt och kultur. www.frsm.se