Europas Covid-19 riktlinjer på ett ställe

EUFCN (European Film Commission Network) samlar och publicerar de officiella riktlinjer som tagits fram inom Europa på en hemsida.

Mycket bra läsning och inspiration för inspelningar generellt. Det är viktigt att komma ihåg att om dessa används i Sverige så skall de ses som inspiration och tips. Alla produktioner måste göra egna anpassningar som gäller utifrån Svenska myndigheter.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

Länk: EUFCN Covid-19 Guidlines