Film Capital Stockholm blickar framåt

Kategorier

De senaste åren har regionen investerat i film- och tv-produktioner med cirka 70 mkr. Enligt Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholm stad är film en högt prioriterad konstart och Film Capital Stockholm förbereder sig nu för den stärkta filmstrategin.

– I stadens filmstrategi ingår att stärka filmen både i stad och region genom ett närmare samarbete mellan Stockholm stad och Region Stockholm. Film skapar ett levande kulturliv och har positiva effekter på såväl besöksnäring som näringslivet, säger Jonas Naddebo.

Anette Mattsson har efter 7 år i rollen som VD för huvudstadsregionens filmfond Film Capital Stockholm AB avsagt sig sin roll och avslutar därmed denna framgångsresa. Anette har i rollen som VD sedan år 2012 skapat och genomfört en bra grund att stå på, utökat finansiering och därmed förstärkt kraften av film och tv-produktion i huvudstadsregionen.

– Jag är förstås oerhört stolt över de insatser vår regionala filmfond har skapat. Vi har drivit lyckosamma projekt både för regionens stärkta varumärke med EU-pengar liksom fantastiska film- & tv-projekt som numera får spelas in på hemmaplan. Mitt mål med denna resa var att lyfta finansieringen och bygga oss stärkta med film i huvudstadsregionen. Detta har nu uppnåtts vilket ger att det blir naturligt för mig att gå vidare i egen utveckling, säger Anette Mattsson.

– Anette Mattsson har levererat en betydande insats för filmregionen och vi önskar henne lycka till i fortsättningen, säger Jonas Naddebo.

Även Meit Fohlin, ordförande för Film Capital Stockholm pratar om den stärkta film- och tv-produktionen i regionen:

– Vi är givetvis ledsna att mista Anette som VD. Anette har betytt oerhört mycket för oss i den resa Film Capital Stockholm har gjort. Tack vare Anettes arbete och ledarskap har film- och tv-produktionen i regionen stärkts på ett fantastiskt vis. Gotlands Filmfond har med Anettes drivkraft under dessa år tagit nya steg där vi idag har flera parallella filminspelningar på ön samtidigt som vi har ett målmedvetet arbete med vår filmstrategi. Vi önskar Anette lycka till och fortsätter vårt arbete för ytterligare stärkt filmbransch i vår region.

Anette Mattsson fortsätter som VD under hösten och lämnar sin tjänst senast i december.

För mer information:

Meit Fohlin, ordförande för Film Capital Stockholm AB,

tfn: 0498-26 92 06

Anette Mattsson, VD för Film Capital Stockholm AB,

mobil: 072-543 33 40