Film Capital Stockholm tar rörlig bild i stadsutveckling till internationell nivå

Kategorier

I samarbete med europeiska partner lanserar Film Capital Stockholm en ny plattform – hybridcity.art – för att främja konstnärligt uttryck i stadsutveckling med inriktning på rörlig bild. Startskottet äger rum den 25 – 27 september på Nordic Edge Expo in Stavanger.

Film Capital Stockholm lanserar plattformen hybridcity.art tillsammans med Art Republic (Stavanger), Public Art Lab (Berlin) och Urban Media Art Academy (Berlin/Köpenhamn). Samarbetet innebär att Film Capital Stockholm tar sitt experimentella och uppskattade stadsutvecklingsprojekt Smart Kreativ Stad till en internationell nivå.

De två huvudsakliga målen med hybridcity.art är att främja:
• Konstnärligt skapande av urban mediakonst och rörlig bild
• Kritiskt kulturellt ifrågasättande och deltagande samt konstnärligt förankrade perspektiv på mer inkluderande och hållbar stadsutveckling.

Film Capital Stockholm CEO Anette Mattsson:
”Genom vårt gränsöverskridande projekt Smart Kreativ Stad kan film och rörlig bild spela en nyckelroll inom stadsutveckling. Det breda spektrum av kompetenser som finns inom filmbranschen bidrar till nya perspektiv, dialog och engagemang. Med hybridcity.art kan vi nu ta klivet till att arbeta med de här frågorna på en internationell nivå”.
Den nya internationella samarbetsplattformen kommer att lanseras på Nordic Edge Expo – en stor mässa med fokus på smarta städer den 25 – 27 september i Stavanger, Norge.

Videomålning av Blake Shaw – ett av projekten producerat av hybridcityart-partnern Public Art Lab.
© Mathias Moxter.

Varför?
En hållbar stad och region behöver friktion, motsträvighet och engagemang lika mycket som den behöver effektivitet och konsensus.

Kultur och kreativitet kan engagera invånare och bidra till konstruktiv dialog, delaktighet och medskapande. Konstnärer och filmare befinner sig långt fram inom det här fältet, utifrån såväl metod som teknologi, med en kunskap och erfarenhet av att arbeta med den här typen av frågeställningar.

Med Hybridcity.art skapas en internationell plattform som för samman konstnärskap, film och kreativitet med hållbar stadsutveckling.

Länk till pressbild:
https://smartkreativstad.com/wp-content/uploads/2018/09/Videopainting-by-Blake-Shaw-©-Mathias-Moxter.jpg
For mer information: