Film på Gotland lyfter näringslivet

Film Capital Stockholm har förvaltat Gotlands Filmfond sedan 2014 och det har visat sig vara mycket lyckosamt. Region Gotland har under den tiden bidragit med närmare 20 miljoner kronor och tanken med fonden var att bli en katalysator för det lokala näringslivet och stimulera filmproduktion.

”På Gotland finns allt nära till hands och är en perfekt plats för filmproduktion”, berättar Ville Jegerhjelm, filmkommissionär på Film på Gotland.

I genomsnitt ger varje investerad krona från fonden runt tre kronor tillbaka. I nedanstående film hos efn.se beskriver VD Anette Mattsson vad investering i filmproduktion kan betyda för en region.

Länk:

https://www.efn.se/nyhetsrummet/film-pa-gotland-lyfter-naringslivet/?fbclid=IwAR1SLSMzQTtMXpJJgzJQV3oJula1cpjmoqkjoy-jM0m0EGRhtIa-VI9QAd0