Film skapar regional tillväxt

Kategorier

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner. Millennium i Stockholm-Mälardalen, Inga Lindström i Sörmland och Wallander i Skåne är exempel på hur film och TV kan skapa marknadsföring och stimulera turism- och besöksnäringen.

Stimulerar den lokala ekonomin. När en produktion kommer till ett samhälle så innebär det en skjuts för den lokala ekonomin. Effekten på servicesektorn är närmast omedelbar. Filmteamet behöver en rad olika tjänster och produkter på plats: hotell, restaurang, catering med mera.

Marknadsföringseffekt. En film eller TV-serie är många gånger ett närmast oslagbart instrument för en kommun eller stad att nå ut till en nationell och internationell publik. Det stimulerar turismen, vilket genererar jobb inom besöksnäringen. Det skapar spin-off-effekter i form av möjligheter för kommunen och lokala entreprenörer att utveckla nya tjänster och produkter för att haka på det ökade intresset från omvärlden.

Stärker varumärke och lokal identitet. Förstärkningen av varumärket gäller inte bara externt. Många gånger utvecklas den lokala stoltheten. Den egna identiteten stärks av känslan att ”vi har något som resten av världen är intresserad av”.

Partner för tillväxt. Filmregion Stockholm-Mälardalen är en medlemsorganisation för kommuner som vill använda sig av film och TV för att öka konkurrenskraften, skapa tillväxt och jobb.

Filmregion Stockholm-Mälardalen har tre verksamhetsområden

  1. Utveckling
    Klusterbyggande och kompetensutveckling. Genom ett treårigt EU-projekt kan vi bland annat erbjuda entreprenörer i våra medlemskommuner företagsnätverk och hjälp med företagsrådgivning.
  2. Film Commission
    Inriktat på att marknadsföra filmregionen internationellt, attrahera nya produktioner, hitta inspelningsmiljöer och förenkla logistik och tillståndshantering för produktioner.
  3. Filminvestering
    Fokuserar på att hitta nya vägar för regional filmfinansiering. I vår region jobbar vi mycket med det privata näringslivet. Vi arbetar med att skapa nya möjligheter för privata investerare att investera i film.

Filmregion Stockholm-Mälardalen ägs av Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening som företräder sina medlemmar Botkyrka kommun, Gotlands kommun (genom Gotlands Filmfond), Nacka kommun, Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun, Regionförbundet Örebro, Solna stad, Stockholms stad och branschens intresseförening Filmallians Stockholm-Mälardalen (FAS). Den filmkommissionära verksamheten, som är en del av Filmregion Stockholm-Mälardalen, finansieras också av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.