Filmare och arkitekter möts i spännande pilotstudie

Kategorier

Hur kan kreativa kompetenser från filmvärlden bidra i stadsutvecklingsprocesser? Vilka beröringspunkter finns det mellan de olika världarna?  Konstnärlig erfarenhet får ofta stå tillbaka i dessa processer men ambitionen är att tillsammans med White Arkitekter visa vad film/rörlig bild gör för staden i ett bredare perspektiv.

Lagom till 10-årsjubileet för Film Capital Stockholm startade man den 10:e pilotstudien inom ramen för projektet Smart Kreativ Stad tillsammans med White Arkitekter. Ett av målen med Smart Kreativ Stad är att lyfta och synliggöra olika kompetenser i filmbranschen och se hur dessa på olika sätt kan bidra i stadsutvecklingsprocesser. Pilotstudien Creative Film Skills berör själva kärnan i detta. Ett annat är att undersöka vad film gör för den urbana miljön.

Rundabordssamtal
Under vintern och våren kommer det att anordnas fyra rundabordssamtal med representanter från respektive bransch för att identifiera dessa kompetenser. Allt för att se hur de på olika sätt kan bidra till stadsutvecklingen. Samtalen organiseras kring olika temarubriker som används under stadsutveckling. Malin Zimm, omvärldsanalytiker kommer att leda samtalen och skriva sammanfattande artiklar. Det kommer också vara två publika samtal, varav det ena äger rum under Göteborgs filmfestival och det andra i ett arkitekturforum. I Göteborg anordnas det öppna seminariet ”Staden och filmbranschen” den 26 januari kl 16.30.

Håll dig informerad
Film Capital Stockholm kommer att genom ge er en tydlig inblick kring vad som händer i Creative Film Skills för att förtydliga visionen med Smart Kreativ Stad.

Smart Kreativ Stad
Smart Kreativ Stad är ett EU-finansierat projekt som Film Capital Stockholm startade 2016 med ambitionen att undersöka hur rörlig bild, digital media och film påverkar den urbana stadsbilden och på lång sikt även skapar en mer hållbar stadsutveckling.

För mer info:
Ulrika Bandeira, projektledare, ulrika.bandeira@filmcapitalstockholm.se

Katarina Wilk, kommunikatör, katarina.wilk@filmcapitalstockholm.se

Mer om ”Staden och filmbranschen” på Göteborgs filmfestival