Filmen spelar roll för regionens välfärd

Kategorier

Regioner med hög koncentration av kreativa och kulturella näringar har Europas högsta välfärdsnivåer. Det visar en ny studie där Stockholmsområdet rankas på plats två, efter London. Filmregion Stockholm-Mälardalen är sedan några år en pådrivande kraft för att utveckla regionen till en av Europas hetaste för filmproduktion. Film skapar tillväxt och jobb långt utanför själva filmbranschen, i synnerhet inom service- och besöksnäringen. En framgångsrik film innebär dessutom kraftfull marknadsföring för en kommun eller region.

Anders Ekegren, ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen:

– Studien visar hur viktigt det är för en region att utveckla den kreativa sektorn. Filmregion Stockholm-Mälardalen jobbar aktivt med att öka regionens konkurrenskraft med fokus på film och rörlig bild. Vi märker ett ökat intresse från kommuner som vill ligga steget före när det gäller att skapa tillväxt och jobb. Städer vill synas i resten av världen och locka nya besökare.

Studien ”Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries” är framtagen av Dominic Power vid Uppsala Universitet och Tobias Nielsén på analysföretaget Volante QNB Research. Rapporten har gjorts inom ramen för European Cluster Observatory på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv.

Bakgrund

Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion och audiovisuell industri i regionen. Därigenom vill FRSM öka Mälardalens synlighet och konkurrenskraft. Med EU-projektet Moving Pictures — Stockholm-Mälardalen kan FRSM förstärka sina insatser med sikte på att göra regionen till en av Europas hetaste filmregioner.

Filmregion Stockholm-Mälardalen ägs av Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening som företräder sina medlemmar Botkyrka kommun, Gotlands kommun (genom Gotlands filmfond), Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun, Regionförbundet Örebro/Filmpol Mitt, Solna stad, Stockholms stad och branschens intresseförening Filmallians Stockholm-Mälardalen (FAS).

Kontakta för mer information

Anders Ekegren
Ordförande, Filmregion Stockholm-Mälardalen
Mobil. 070-605 24 18