Filminstitutet fördelar 50 milj kronor av regeringens stödpaket

Kategorier

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

• 24/4 Riktlinjer finns tillgängliga på https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografstod/och https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distributionsstod/
• 27/4-5/5  Ansökningsperiod pågår.
• 6/5-20/5 Handläggning, beslut och utbetalning.