Filmkommissionär tar plats i internationell styrelse

Kategorier
Stockholm-Mälardalens filmkommissionär Ingrid Rudefors har valts in i AFCI Board of Directors.

AFCI (Association for Film Commissioners International) är den officiella professionella organisationen för filmkommissionärer i världen. Styrelseplatsen innebär ett rejält kliv framåt för Sverige och Skandinavien på den internationella filmkartan. AFCI Board of Directors omfattar totalt 13 filmkommissionärer. Stockholm-Mälardalen, London och Skottland är de enda europeiska regionerna representerade.Ingrid Rudefors, filmkommissionär för Stockholm-Mälardalen:

– Jag är mycket hedrad. Det här är ett stort steg framåt för Stockholm-Mälardalen. Men det är faktiskt större än så. Det innebär att Sverige och Skandinavien stärker sin position i den internationella filmvärlden.

Filmkommissionär verksamhet handlar om att förenkla för filminspelningar och underlätta för filmteam att hitta bra inspelningsplatser. Filmkommissionärens roll växer i betydelse i takt med att film blir ett allt viktigare instrument för städer och regioner att marknadsföra sig, skapa jobb och tillväxt.

Kontakta för mer information:

Ingrid Rudefors, filmkommissionär, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-323 77 71
Åke Lundström, vd, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-674 76 20

Filmpool Stockholm-Mälardalen är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion och audiovisuell industri i regionen. Därigenom vill Filmpoolen öka regionens synlighet och konkurrenskraft. Stockholm Film Commission är en del av Filmpool Stockholm-Mälardalen.

pdf