Filmmentor 2013

Kategorier

Filmmentor2013 är Filmregion Stockholm-Mälardalens ledarskapsprogram för kvinnliga producenter. Det är en utveckling av förra årets mentorprogram för producenter – framtaget för att ge producenter fördjupning i rollen som ledare med särskilt fokus på förändringsprocesser. Det består av 6 handledningstillfällen i grupp med tid avsatt för individuell reflektion under perioden 2 oktober 2013–maj 2014. Därutöver har du möjlighet att bygga mentor/adeptrelationer med några av filmbranschens mest etablerade producenter. Sista ansökningsdag: 12 augusti.

Tillsammans samlar vi insikter, metodik och tips i Filmproducentens handbok i ledarskap som produceras efter projektets avslut. I programmet ingår även ett antal valfria work-shops som skapas i samarbete med Kulturkraft Stockholm, bl.a. en heldag med Anna Wahl (professor i genus, organisation och ledning på KTH), en dag om distribution och paketering och en work-shop kring digitala media. Dessa datum är inte spikade än och ingår därför inte i listan.

Läs mer om Filmmentor2013 och hur du ansöker