Filmpool har bytt namn till Filmregion

Kategorier
Filmregion Stockholm-Mälardalen. Det är nya namnet på vad som tidigare har hetat Filmpool Stockholm-Mälardalen.

Åke Lundström, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen:- Namnbytet har flera skäl. Våra internationella kontakter intensifieras, och vi behöver ett namn som även fungerar i utlandet. Det är också viktigt för oss att betona det regionala perspektivet. Stockholm-Mälardalen är på väg att bli en het filmregion.

Kontakta för mer information:

Åke Lundström, vd, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-674 76 20

Nya hemsidan hittar du här: www.frsm.se