Filmregionen – en kraft för ökad jämställdhet

Kategorier

Internationella kvinnodagen, 8 mars. Filmregion Stockholm-Mälardalens stärkta finansiella muskler för investering i film har inneburit ett rejält lyft för jämställdheten inom filmbranschen. Det visar en sammanställning av fördelningen mellan kvinnor och män på nyckelpositioner i de produktioner som Filmregionen samproducerat. Jämförelsen står sig starkt ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.

– Sedan höstens upprop genomgår filmbranschen, och en lång rad andra sektorer världen över, en sedan länge efterlängtad revolution för ökad jämställdhet. Det är med stolthet som jag också ser att vårt långsiktiga arbete för att stärka den kvinnliga representationen bland våra samproduktioner har effekt, säger Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Filmregionen har jobbat medvetet i flera år med utvecklingsaktiviteter med inriktning på att lyfta kvinnliga filmare – såväl producenter som manusförfattare. På nationell nivå har Svenska Filminstitutet (SFI) gjort stora insatser för ökad jämställdhet.
Nu – på Internationella kvinnodagen – vill vi passa på att belysa att det regionala filmsamarbetet i Stockholm-Mälardalen, på Gotland och Åland, utgör en betydande kraft mot den länge dominerande snedfördelningen mellan män och kvinnor i filmbranschen. Det visar en genomgång av Filmregionens samproduktioner för de tre senaste åren, 2015–2017.

Räkna med fler kvinnor i svensk film
Statistiken i diagrammen nedan baseras på de 20 produktioner som Filmregionen samproducerat via dess nätverk av investeringsbolag under 2015 och 2016.
De översta diagrammen visar att andelen produktioner med en kvinna i en av yrkeskategorierna var med god marginal över hälften: 75 % för manusförfattare (15 av 20 produktioner), 65 % för regissörer (13 av 20 produktioner) och 90 % för producenter (18 av 20 produktioner). 

Jämställdhet_ver2
Den mellersta diagramraden visar att lika många kvinnor som män var regissör under perioden, med något fler män som manusförfattare och många fler kvinnor som producent.
Den nedersta raden diagram synliggör fördelningen av män och kvinnor i produktionerna inom respektive yrkeskategori. Då har alltså andelen kvinnor och andelen män för respektive produktion summerats och sedan delats med det totala antalet produktioner. Detta är en metod som tagits fram av Svenska Filminstitutet.

Jämför nationellt
Fördelningen är intressant att jämföra med SFI:s statistik för 2015: 32 % kvinnliga manusförfattare, 43 % kvinnliga regissörer, och 44 % kvinnliga producenter.
Motsvarande SFI-statistik för 2016 var 38 % kvinnliga manusförfattare, 65 % kvinnliga regissörer och 42 % kvinnliga producenter.

Källa: SFI-statistiken från publikationerna Filmåret i siffror 2015 och Filmåret i siffror 2016 avser långa spelfilmer. Statistik för Filmregionen baseras på samtliga typer av produktioner inklusive långa spelfilmer, långa dokumentärfilmer och TV-serier. Om Filmregionen exkluderar TV-serierna i sin statistik ökar överlag andelen kvinnor ytterligare. 

Hur ser det ut internationellt?
Internationellt är kvinnor kraftigt underrepresenterade på nyckelpositioner i filmbranschen. En rapport från San Diego State University visar att bara 7 % av alla regissörer i de 250 största Hollywood-produktionerna utgjordes av kvinnor. Bland manusförfattarna och producenterna var andelen 13 respektive 24 %.

Källa: The Celluloid Ceiling: Behind-the-Scenes Employment of Women on the Top 100, 250, and 500 Films of 2016. By Martha M. Lauzen (2017). The Center for the Study of Women in Television and Film, San Diego State University.

Stor bredd på Filmregionens produktioner
Några exempel på produktioner som Filmregionens nätverk av investeringsbolag investerat i 2015–2016:

  • Den allvarsamma leken – regisserad av Pernilla August, producerad av Patrik Andersson och Frida Bargo, manus av Lone Scherfig
  • En underbar jävla jul – biosuccé regisserad av Helena Bergström, producerad av Petra Jönsson, manus av Edward af Sillén, Daniel Réhn och Helena Bergström
  • Flickan, mamman och demonerna – manus och regi Suzanne Osten, producent Agneta J. Bergenstråhle, manus av Suzanne Osten och Erik Uddenberg
  • Innan vi dör – TV-serie som blev en tittarsuccé på SVT, producerad av Fredrik Heinig och Maria Nordenberg, manus av Niklas Rockström, Wilhelm Behrman och Christian Hildebrand
  • All Inclusive – Suzanne Reuter, Jennie Silfverhelm och Liv Mjönes i regi av Karin Fahlén, producenter Anna Croneman och Anna Anthony, manus av Daniel Karlsson och Mette Heeno
  • Euphoria med Alicia Vikander i regi av Lisa Langseth, producerad av Frida Bargo och Patrik Andersson, manus av Lisa Langseth
  • Superswede – dokumentären om Ronnie Peterson, regisserad av Henrik Jansson-Schweizer, producerad av Mia Sohlman, manus av Morgan Jensen

Även starka siffror för 2017
Statistik för Filmregionens samproduktioner för 2017 (fram t.o.m. november) visar på fortsatt goda jämställdhetssiffror. Statistiken omfattar nio produktioner (varav ett antal som har premiär under 2018), däribland den Guldbaggebelönade dokumentären Silvana – Väck mig när ni vaknat producerad av Anna Weitz och Stina Gardell samt regisserad av Olivia Kastebring, Mika Gustafson och Christina Tsiobanelis. Bland 2017 års produktioner finns också nu bioaktuella filmen Hjärtat med manus och regi av Fanni Metelius som även spelar huvudrollen.

Jämställdhetsstatistik_2017_ny

För mer information, kontakta Jonas Feinberg, kommunikationschef, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 070-349 24 10, jonas.feinberg@frsm.se