Filmregionen i Mumbai!

Kategorier

IMG_3146

I samarbete med Visit Sweden och Svenska Institutet har Filmregionen representerats genom Ingrid Rudefors på plats under film- och turismmässan i Mumbai (IIFTC), där åtta skandinaviska filmkommissioner närvarat. Syftet var att introducera Sverige och Stockholm som inspelningsplats för den indiska filmindustrin – en av de största, för att inte säga den största i världen och som påvisar stort intresse för oss. Förutom Bollywoodproducenter baserade i Mumbai deltog tillresta bolag från de andra stora indiska filmstäderna som Hyderabad, Chennai och Bangalore.

Ett initiativ och genomförande i samarbete med Visit Sweden och Svenska Institutet.

Filmkommissionärerna har träffat de “Big Six”, som de största kända bolagen kallas i Mumbai, men även indiska Sony och Fox Studios samt en stor mängd independent-aktörer som redan har spelat in i Europa.

Ingrid ses på bilden tillsammans med sin kollega från Skåne, Mikael Svensson.