Filmregionen positiv till starten på ny filmpolitik

Kategorier

Svensk filmpolitik står inför ett stort omtag. Nyligen avslutades remisstiden för förslaget till nya branschråd som Svenska Filminstitutet har presenterat. Filmregion Stockholm-Mälardalens vd Anette Mattsson ser positivt på flera delar av förslaget.

Filminstitutets förslag tar sin utgångspunkt i filmpropositionen (2015/16:132) där regeringen säger att den statliga filmpolitiken kräver nya former för inflytande.

Filmregion Stockholm-Mälardalens vd Anette Mattsson:

– Den gamla filmpolitiken fungerade inte. Och många var vi som under lång tid framförde konstruktiv kritik. Filminstitutets förslag på branschråd är inte perfekt och förtjänar givetvis viss saklig kritik, bland annat vad gäller en obalans i representationen mellan regionala produktions- och resurscenter.

– Samtidigt anser jag att när regeringen nu efter ett långt och gediget förarbete levererat ett nytt förslag som helt klart innebär förändring, är det läge att ge den nya filmpolitiken – inklusive Filminstitutets förslag – en chans innan man kategoriskt förkastar och dömer ut.

– Visst fokus bör nu ställas in på att analysera HUR vi gemensamt i branschen kan jobba med detta och se om och hur vi kan göra det bästa av de nya förutsättningarna.

– Hela branschen står just nu inför en gemensam utmaning – och möjlighet – att vara med och göra det bästa av den nya filmpolitiken. Jag tror det är viktigt att i detta tidiga skede sträva efter att vara en konstruktiv medspelare. Det är i en god dialog och samtalston som vi kan uppnå ömsesidig respekt för olika intressen, hitta samförstånd och på så vis vara med och forma konkretiseringen av den nya filmpolitiken.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att vara en konstruktiv kraft och röst i den dialog som blir en viktig del i den fortsatta processen och implementeringen av en ny filmpolitik.