Gotland blir medlem i Filmregionen

Kategorier

Region Gotland blir medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen – samarbetsorganisationen för att stärka regionen inom de kulturella och kreativa näringarna med fokus på film, TV och digitala media. Det står klart sedan regionstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattat beslut rörande satsningen på Filmkluster Fårösund.

– Besluten innebär en spännande satsning på att integrera utbildning, talangutveckling och filmproduktion i Fårösund, i nära samverkan med Filmregion Stockholm-Mälardalen. För oss är det en möjlighet att lyfta filmen på Gotland, både ur ett kulturellt perspektiv och ur ett marknadsföringsperspektiv, säger Per Lindskog, tf regiondirektör på Region Gotland.

– Det känns oerhört positivt att Gotland vill fortsätta vara en plats för filmproduktion. Gotland har under lång tid byggt upp ett stort kunnande inom film och här finns ett fantastiskt filmarv. Miljöerna, ljuset, havet, landskapet, och historien skapar unika förutsättningar för film. För oss kommer Gotland att bli en viktig aktör inom det regionala filmsamarbetet, säger Anders Ekegren, ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Allt fler kommuner och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner. Ett antal studier visar att film- och TV-produktion skapar lokal och regional tillväxt på flera sätt. Millennium-produktionerna, som Filmregionen haft ett nära samarbete med, har genererat ett värde för regionen motsvarande närmare en miljard kronor.

Kontakta för mer information:

Anders Ekegren, ordförande, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 070-605 24 18

Stefan Persson, näringslivschef, Region Gotland, 0498-20 41 58