Historiskt partnerskap för film i Stockholm-Mälardalen

Kategorier


Fr. v. Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad; Anette Mattsson, ordf. Resursföretagen; Anders Ekegren, ordf. Filmpool Stockholm-Mälardalen; Bo-Erik Gyberg, ordf. Filmallians Stockholm-Mälardalen

Stockholmsregionen ska bli en av Europas filmvänligaste regioner. Därför ska det bli enklare att spela in film i Stockholm-Mälarregionen. En historisk överenskommelse — ett partnerskap för film i regionen — har i dag undertecknats av finansborgarrådet Sten Nordin tillsammans med representanter för Filmpool Stockholm-Mälardalen och branschorganisationer.

– Film är inte bara en spännande industri i utveckling som innebär arbetstillfällen i Stockholm. Film är också en viktig kanal för att sprida Stockholms varumärke via rörlig bild över hela världen, säger Sten Nordin finansborgarråd i Stockholms stad.

– Vi kan se tydliga positiva turismeffekter av filmsuccéer som till exempel Milleniumtrilogin, varför vi nu formellt går med som partner och därigenom kan fortsätta den satsning som Stockholm redan gjort om drygt tre miljoner kronor till filmpoolen, säger Sten Nordin.
  
– Vi vill att Stockholm-Mälardalen ska bli en av Europas filmvänligaste regioner. Det här är startskottet för en bred mobilisering av gemensamma krafter för att göra det enklare att spela in. Film skapar jobb långt bortom själva produktionen, i synnerhet inom servicesektorn – från logistik och hantverkare till hotell och restaurang, säger Anders Ekegren, ordförande för Filmpool Stockholm-Mälardalen.

En viktig inspirationskälla för överenskommelsen är ”Film Londons Partnerskap” som har lyckats involvera en lång rad offentliga och privata aktörer med syftet att samverka för att skapa en mer filmvänlig stad och region.

Genom Stockholms stad och Filmpool Stockholm-Mälardalen ska det bli enklare för filmbranschen att snabbt och enkelt komma i kontakt med nyckelpersoner för att få tillstånd att spela in. Det ska bli smidigare för alla som berörs av filminspelning på plats – myndigheter, filmbolag samt de som bor och arbetar i regionen.

Överenskommelsen har undertecknats av Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stadAnders Ekegren, ordförande i Filmpool Stockholm-MälardalenBo-Erik Gyberg, ordförande i branschorganisationen Filmallians Stockholm-Mälardalen samt Anette Mattsson ordförande i Resursföretagen för Film & TV i Sverige.

För mer information:
Pressansvarig finansroteln, Helena Widegren, 08-508 29 878
Anders Ekegren, ordförande, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-605 24 18

Filmpool Stockholm-Mälardalen är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion och audiovisuell industri i regionen. Därigenom vill Filmpoolen öka regionens synlighet och konkurrenskraft. Stockholm Film Commission är en del av Filmpool Stockholm-Mälardalen.