Hur har ni det på plats? Inbjudan till öppet samtal med platschefer

Kategorier

Vi vill bjuda in platschefer till ett öppet zoomsamtal om arbetssituationen på inspelning just nu.

När: 30/9, 14:00-16:00
Var: Zoom
OSA: senast den 28/9 per mail till daniel@filmcapitalstockholm.se.
Zoomlänk: skickas ut senast morgonen den 30/9

Vi som bjuder in är ett nätverk bestående av de Svenska filmkommissionärerna/Samordnare Film. Vi arbetar med att marknadsföra Sverige som ett attraktivt land för produktion av film samt för att skapa bättre förutsättningar för filmproduktion i Sverige. Nätverket består av kommissionärer från Stockholm, Malmö, Göteborg och Gotland.

Vi ser en filmbransch med utmaningar där platschefens yrkesroll är under förändring. Inte minst sedan pandemin blev verklighet. Vi förstår att arbetet har förändrats och att ansvar, arbetsbelastning mm för många har ökat. För att kunna hjälpa och stötta behöver vi få en inblick i er arbetssituation.

Därför skulle vi vilja välkomna alla platschefer till detta zoomsamtal.

Väl mött