Information från Filmregionen

Kategorier

Filmregion Stockholm-Mälardalen lämnar nätverket för regionala filmproduktionscenter. Utträdet ger Filmregionen större utrymme för filmproduktion och att utveckla verksamheten.

Beslutet togs av Filmregion Stockholm-Mälardalens styrelse där även filmbranschen är representerad.

Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen:

– I samband med utgången av ett första gemensamt år där Nätverket för regionala produktionscenter varit en part i det nya Filmavtalet 2013 – 2015, kan vi konstatera att vi inte kan motivera fortsatt medlemskap i nätverket. Nuvarande fördelning inom nätverket av kostnaden för Filmavtalet innebär att Filmregionens ekonomi blir avsevärt starkare utanför nätverket. Ett utträde ger oss större utrymme till filmproduktion.

– Givetvis fortsätter Filmregion Stockholm-Mälardalens samarbete på andra arenor med våra regionala kollegor, t.ex. inom Sweden Film Commission som är den gemensamma plattformen för att marknadsföra Sverige som filmland.

För mer information
Anette Mattsson, vd Filmregion Stockholm-Mälardalen, 072-543 33 40

Filmregion Stockholm-Mälardalen är regionens produktionscentrum för film. Uppdraget är att stimulera filmproduktion och därigenom främja regionens konkurrenskraft, tillväxt och kultur.