Inga Lindström-effekten: Stort plus för Mälardalens ekonomi

Kategorier

Den Tyska TV-serien Inga Lindström har genererat ett stort ekonomiskt värde för regionen. Effekten är störst i Nyköping och andra delar av Sörmland där inspelningen huvudsakligen har ägt rum. Men även Stockholm gynnas av den tyska publiksuccén. Det visar en ny rapport framtagen av företaget Cloudberry i samarbete med Oxford Research, på initiativ av Filmregion Stockholm-Mälardalen, Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun, Stockholm Business Region Development och Film i Sörmland.

– Tidigare i våras presenterade vi en rapport som visar på de svenska Millennium-filmernas värde för Stockholmsregionen. Nu presenterar vi två nya studier av vad film- och tv-produktion betyder för regional tillväxt. Den ena räknar på den ekonomiska effekten av en stor tysk TV-serie som spelas in i Sörmland. Den andra visar att även en normalstor svensk filmproduktion kan betyda mycket för den lokala ekonomin, säger Anders Ekegren, ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

1. Inga Lindström-effekten
TV-serien Inga Lindström är en tysk storproduktion som började spelas in i regionen 2003, med fokus på Nyköping och Sörmland men också Stockholm. Serien sänds på söndagkvällar i Tyskland och ses av drygt sex miljoner tittare.Exponeringsvärdet för regionen i TV-serien uppskattas till minst 660 miljoner kronor. Det är vad det skulle kosta att köpa turistreklam för att nå ut till en publik motsvarande 100 miljoner tittare de senaste sju till åtta åren. Även om turisteffekten är svår att mäta exakt så är det otvetydigt att Inga Lindström-filmerna har påverkat turismen till Sörmland.   Produktionsbolaget spenderar 10 – 20 miljoner kronor per säsong i Sverige. Under perioden 2003 – 2011 satsades minst 90 miljoner kronor i Mälardalen. Inkluderas filmteamets privata konsumtion blir summan ännu större.

2. Ekonomiska effekten av en normalstor svensk produktion
Rapportförfattarna har också studerat det lokala och regionala ekonomiska värdet av en normalstor svensk filmproduktion. Filmen Puss spelades in i Nyköping, i Stockholm och på Gotland. Produktionen spenderade drygt 19 miljoner kronor i Nyköping och Stockholm. Utöver löner till skådespelare och filmteam (drygt 8 mkr) så lade produktionen bl.a. pengar på hyra av lokal (ca 1 mkr) samt boende och catering (drygt 500 tkr).

Kontakta för mer information Anders Ekegren, ordförande, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 070-605 24 18 Åke Lundström, vd, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 070-674 76 20

Länk till Inga Lindström-rapporten

Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion i Stockholm-Mälardalen. FRSM grundades 2007 av Botkyrka kommun, Regionförbundet Örebro, Solna stad och branschorganisationen FAS. Sedan dess har fler medlemmar anslutit: Gotlands kommun (genom Gotlands filmfond), Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun och Stockholms stad. Den filmkommissionära verksamheten, som är en del av FRSM, finansieras också av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.