Konstnärer utsedda för skissuppdrag i Fisksätra

Kategorier

annons_fisksatra_00943_bw

I november 2016 gick Smart Kreativ Stad, Stena fastigheter och Nacka kommun ut med en intresseförfrågan kring fyra skissuppdrag för konstnärer samt kreatörer från filmbranschen som arbetar med rörlig bild, ljud, ljus, media, scenografi mm. Uppdragen gäller 4 konstnärliga gestaltningar i Fisksätra och 222 intresseanmälningar från 81 kreatörer/konstnärsgrupper inkom.

Efter överläggning har juryn valt att bjuda in följande konstnärer att utföra skissuppdrag:

Uppdrag 1: Fontän

Annika Oskarsson och Thomas Nordström (konstnärsduo) Susanne Rolf och Lehna Edwall (konstnärsduo)

Uppdrag 2: Fasad

Katarina Löfström Cecilia Ömalm

Uppdrag 3: Gångbro

Anders Örnberg i samarbete med Karl Beckström och Mikael Frithiof (konstnärsgrupp) Tina Frausin

Uppdrag 4: Gångtunnel

Andreas Blom / Kollektivet Livet (konstnärskollektiv) Inka & Niclas Lindergård (konstnärsduo)

De konstnärliga gestaltningarna ska vara en unik del av Fisksätra, en mötesplats, och stimulera till samtal och reflektion för boende och besökare i alla åldrar och från olika kulturer. Gestaltningarna ska förhålla sig till Fisksätras miljö och arkitektur och bidra till platsens identitet på ett nytänkande sätt.

Skissförslagen kommer att presenteras mellan den 22 mars och 10 april 2017 i form av en utställning på Fisksätra bibliotek, där boende får möjlighet att rösta på det förslag de önskar se genomfört.

Urvalet av konstnärer har gjorts av en jury bestående bestående av Geska Helena Brečević, konstnärlig ledare Smart Kreativ Stad/Filmregion Stockholm-Mälardalen, Katarina Fredrika, ansvarig för Konsten att Skapa Stad, Nacka kommun samt Karin Linander, fastighetschef Stena Fastigheter. För skissuppdrag 3 och 4 har även Lena Lagerlöf/Nacka kommun deltagit. Sakkunnig expertis bestående av Anna Ellare, planarkitekt Fisksätra, Nacka kommun och Sukina Hussain, kalkylingenjör vid enheten för anläggningsprojekt har bistått juryn. Annika Wik, följeforskare Smart Kreativ Stad har varit observatör under juryöverläggningarna.

Stockholm 15 januari 2017
Ett stort tack till alla som lämnat in skissförslag!

Satsningen i Fisksätra är ett samarbete mellan Smart Kreativ Stad/Filmregion Stockholm-Mälardalen, Nacka kommun, Konsten att skapa stad och Stena Fastigheter.