Konstnärsnämnden utlyser stipendier och bidrag

Kategorier

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till konstnärligt yrkesverksamma inom teater-, dans- och filmområdet. Det handlar om tre olika sorters stöd/bidrag som nämnden nu utlyser: (1) Arbetsstipendium, (2) Resebidrag och (3) Internationellt kulturutbyte.

Arbetsstipendiet gynnar eget arbete och konstnärlig utveckling. Sista ansökningsdag: 15 april.

Resebidraget är för research, fortbildning eller arbete. Sista ansökningsdag: 4 maj

Internationellt kulturutbyte för dig som har en inbjudan till utlandet eller vill bjuda in kollega till Sverige. Här är sista ansökningsdagen 4 maj.

Här hittar du mer information.