Kreatörspoolen under rekonstruktion

Kreatörspoolen, som tidigare kunde nås på kreator.frsm.se är under rekonstruktion. Vi kommer per mail nå ut till tidigare användare med mer information när den nya lösningen är på plats.

Med vänlig hälsning,

Film Capital Stockholm