Ledande franska filmproducenter besöker Sverige

Kategorier
Filmpoolen och DFM arrangerar producentseminarium 23-24 april tillsammans med regionala partners

Syftet med seminariet var att locka fler och tyngre franska och internationella filminspelningar till Sverige. Värdar för arrangemanget är produktionsbolaget dfm och Filmpool Stockholm-Mälardalen genom Stockholm Film Commission.

Medarrangörer är Öresund Film Commission, Swedish Lappland Film Commission och Film i Väst.

I Frankrike produceras cirka 200 långfilmer per år, varav många internationella samproduktioner. Flera av filmerna spelas delvis in utomlands. De personer som nu gästar Stockholm är nyckelpersoner i franska filmbranschen när det gäller att ta ställning till vilka länder som är lämpligast att filma i utifrån en rad kriterier: miljöer, enkelhet, lättillgänglighet, pris, teknisk kompetens m.m.

Initiativtagare till seminariet är produktionsbolaget dfm, som är specialiserat på att utveckla franska samproduktioner. Ett exempel är filmen De vuxna — Les Grandes Personnes med bl.a. skådespelarna Lia Boysen och Björn Gustafsson. Filmen hade premiär på Cannesfestivalen i fjol och spelades in i Bohuslän.

”Vi vill locka hit fler franska film- och tv-inspelningar av större slag. Med det här seminariet kan vi informera om fördelarna med att spela in i Sverige. Vi vill också passa på att inspirera franska filmare att komma tillbaka hit med kameran hand”, säger Olivier Guerpillon, producent, dfm, och f.d. filmattaché vid Franska ambassaden i Stockholm.

”Fler filminspelningar i Sverige bidrar till marknadsföringen av svenska regioner. Det gynnar bl.a. besöks- och turistnäringen. Det skapar jobb och tillväxt. Det är en viktig anledning till att vi är med och anordnar det här seminariet”, säger Ingrid Rudefors, Filmkommissionär, Filmpool Stockholm-Mälardalen.Ladda ner pressmeddelandet här

Kontakta för mer information:

Olivier Guerpillon, producent/projektledare, dfm, 070-974 00 97
Ingrid Rudefors, Filmkommissionär, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-323 77 71

Stockholm Film Commission är en del av Filmpool Stockholm-Mälardalen, som är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion och audiovisuell industri i regionen. Därigenom vill Filmpoolen öka regionens synlighet och konkurrenskraft.