Lyckat möte med Åland

Nyligen hade Filmregionen möte med Ålands landskapsregering och det åländska näringslivet för att presentera och diskutera möjligheterna att arbeta med regional filmfinansiering. Efter mötet hölls en gemensam presskonferens med representanter för landskapsregeringen.

Besöket uppmärksammades av flera åländska media, bl.a. Ålands radio och tidningen Nya Åland:

http://www.radiotv.ax/nyheter/mycket-att-vinna-pa-filmsatsning