Mälardalen satsar på manusutveckling

Kategorier
I oktober arrangeras en workshop i samarbete med internationellt erkända Script Factory. Nästa år planeras ett nytt manuskonvent. Dessutom startar i höst Örebro Manusförfattarverkstad, som ger arbetspraktik till 15 manusförfattare.

Åke Lundström, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM):- Kunskapsutveckling, bra nätverk och mötesplatser är nycklar för att öka regionens konkurrenskraft på filmområdet. Genom att vartannat år arrangera ett manuskonvent och övriga år ett mer nischat program, till exempel i regi av Script Factory, vill vi stimulera svenska manusförfattare att nå nya höjder. Vi är glada över att Örebroregionen vill satsa extra på en sån här verksamhet som är så viktig för hela landet.

Nischad workshop
Det är med stor glädje Filmpol Mitt och Filmregion Stockholm-Mälardalen kan meddela att internationellt erkända Script Factory från London kommer till Örebro i oktober för att hålla en tvådagars workshop. Script Factory lär ut en välbeprövad metod i hur man läser, analyserar och bedömer ett manus. Workshopen riktar sig framförallt till manusförfattare, dramaturger och producenter.

För mer information om Script Factory workshop den 6 – 7 oktober i Örebro. Det finns 12 platser. Sista anmälningsdag är 30 september. För dig som vill delta, läs bifogat dokument. Anmälan och frågor skickas till oliver.dixon@filmpolmitt.se

Manuskonvent blir biennal
Filmregionen kommer att arrangera ett manuskonvent vartannat år. Syftet är att skapa ett forum för kunskapsutveckling och nätverkande för Sveriges manusförfattare.

Filmpol Mitt och FRSM arrangerade 2009 Sveriges första manuskonvent. Där kunde svenska manusförfattare bland annat lära och inspireras av Simon Beaufoy, Oscarsbelönad för sitt manus till filmen Slumdog Millionaire.

Örebro Manusförfattarverkstad ger arbetspraktik till 15 manusförfattare
I samarbete med AF-Kultur har femton manusförfattare/projekt i Örebro beviljats praktikplats i Örebro Manusförfattarverkstad, som drivs i Filmpol Mitts regi.

Syftet med Örebro Manusförfattarverkstad är att skapa en mötesplats där manusförfattare kan träffas relativt ofta. Förutom ekonomiskt stöd att utveckla sina manus träffas deltagarna kontinuerligt. Deltagarna är alla utbildade manusförfattare och/eller har lång erfarenhet av att skriva för andra textgenrer.

Kontakta för mer information: 
Åke Lundström, vd för FRSM, 070-674 76 20