Nu införs 50 procents produktionsrabatt på Åland

Åland är sedan flera år medlem i Film Capital Stockholm. Producenter som vill filma på Åland har möjlighet att ansöka om stöd från Ålands kulturdelegation, en myndighet som lyder under den åländska regeringen. Stödet är en toppfinansiering på några procent av filmens totala budget. Då ansökningarna behandlas tittar man bl.a. på hur inspelningen gagnar det åländska samhället och näringslivet, hur Åland lyfts fram i filmen och hur produktionsbolaget förhåller sig till hållbarhet och ”Green production”.

Nu har den som beviljats stöd också rätt till en produktionsrabatt på 50 procent för kostnader för teamets logi och catering och för på förhand avtalade resor till, på och från Åland. 100 000 euro, d.v.s. drygt en miljon svenska kronor, har reserverats för rabatten fram till 2020. Principen som gäller ”först till kvarn”.

Vill du veta mera, kontakta Ålands filmkommissionär Titte Törnroth, tel. +358 18 25234 eller titte.tornroth@regeringen.ax