Ny rapport om svensk barnfilm

Kategorier

Filmregion Stockholm-Mälardalen har tagit fram en rapport om svensk barnfilm: ”Ge morgondagens Pippi en chans – en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen”. Rapporten är framtagen med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun.

Rapportförfattarna (Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube) gör först en läges- och omvärldsanalys av svensk barnfilmsproduktion. Sverige har en lång och gedigen tradition på området. Men på senare år har vi halkat efter – ända till jumboplatsen i Norden sett till andelen av totala antalet produktioner under 2000-talet.

Därefter utformar rapportförfattarna enhandlingsplan för hur barnfilmsproduktionen i Sverige kan stärkas. De ser behov av en samlande och stimulerande kraft som tar tillvara den kompetens och de visioner som finns hos de olika aktörer som arbetar med visuellt berättande för barn. Inriktningen är bred och inkluderar nya fönster för rörlig bild.

Rent konkret föreslås ett Kids Screen Hub där en av uppgifterna blir att mer konsekvent identifiera möjligheter för produktioner som rör sig mellan flera plattformar, att länka samman den interaktiva industrin med den traditionella film- och tv-branschen. En annan uppgift blir att dela ut stödmedel för att främja utveckling av filmprojekt riktade till barn.

Länk till rapporten