Nyckelroll till filmen i Stockholmsregionen

Kategorier

Film, rörlig bild och digitala media kommer att spela en viktig roll för att skapa innovativa stadsrum i Stockholmsregionen. Det står klart sedan Filmregion Stockholm-Mälardalen beviljats EU-finansiering för ett nytt projekt: Smart kreativ stad.

Projektet fokuserar på frågor kring rörlig bild, digitalisering, innovation och stadsutveckling. En modell har utvecklats för att sammanföra kompetens inom film, TV och digitala media – t.ex. scenografi, ljussättning, animation och dataspelsutveckling – med aktörer inom stadsplanering, bygg och fastigheter.

Syftet är att tillföra nya perspektiv och nya fönster för rörlig bild i stadsrummet, skapa mer dynamik och interaktivitet, stärka affärsutveckling och konkurrenskraft. Kort sagt, att skapa en innovativ Stockholmsregion i världsklass.

”Här är projektet där filmen får komma ut ur biomörket och spela en roll i staden, som att lysa upp en fasad, en vattenspegel eller upplysa oss på ett annat plan. Genom att öka kontaktytan mellan film och stad – både bildligt och bokstavligt talat – så ökar vi möjligheterna för en mer kreativ stadsmiljö som främjar dialog, delaktighet och nya perspektiv”, säger Stockholms stads kultur- och stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert, som är ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

”Film och digitala media är en central skärningspunkt inom de kulturella och kreativa näringarna – ett av Stockholmsregionens styrkeområden. Hittills har det varit svårt för regionen att samla sig kring den här frågan. Så det här projektet är inte bara blixtrande innovativt – det är en historisk milstolpe”, säger Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Interaktion, medborgardialog, lika möjligheter och bättre miljö är centrala inslag i projektet som är baserat på ett omfattande förstudiearbete och dialog med aktörer inom såväl offentlig som privat sektor. Responsen har varit överväldigande positiv och möjliggjort en regional mobilisering på bred front. Flera kommuner, Stockholms läns landsting, branschrepresentanter för film, TV, akademi och högskola, samt tunga aktörer inom andra sektorer som fastigheter och IT medverkar i projektet.

”Det är mycket glädjande att detta initiativ nu förverkligas där kompetens från flera sektorer möts och där branschkunskap, kultur och kreativitet tillsammans med digitaliseringens möjligheter kan utveckla nya spännande ekosystem och affärsmodeller”, säger Lars Wiigh, EU-ansvarig och Affärsutvecklingschef på IBM Norden, en av projektets samarbetsparter.

Perioden för projektet är 2015–2020 och EU:s regionala utvecklingsfond finansierar med drygt 13 miljoner kronor. I samarbete med projektets andra medfinansiärer – Filmregionens medlemskommuner och Stockholms läns landsting – kommer team av branschkompetens få laborera kring konkreta utmaningar med koppling till stadsutveckling i olika delar av regionen.