Fårö, Gotland
(Foto: Jon Flobrant)

Den regionala filmfonden för Stockholm-Mälardalen, Gotland och Åland

Vad gör Film Capital Stockholm unikt?

1. Offentlig finansiering i två fonder
Vi erbjuder samproduktion i Stockholm genom Stockholm Film Fund och på Gotland genom Gotlands Filmfond samt möjligheter till samproduktion i övriga medlemskommuner.


2. Filmbranschen är representerad

Filmbranschens regionala intresseförening Filmallians Stockholm-Mälardalen (FAS) är medlem i Film Capital Stockholm och sitter även i ägarföreningens och verksamhetsbolagets styrelse. Det innebär att filmbranschen har en direkt kanal till Film Capital Stockholms övergripande strategiska styrning och därigenom inflytande på verksamheten och dess inriktning.


3. Ett bredare perspektiv

Utöver kärnverksamheten – film – har Film Capital Stockholm också ett bredare, mer undersökande och innovativt perspektiv på filmen och den rörliga bilden genom det femåriga utvecklingsprojektet Smart Kreativ Stad med stöd från EU:s regionalfond. Projektet undersöker hur rörlig bild kan främja utveckling av det offentliga rummet, skapa samverkan mellan olika aktörer inom KKN och tsadsutveckling, samt synliggöra filmbranschaktörers kompetenser i samarbeten bortanför bioduken och skärmen.Genom Smart Kreativ Stad har filmens kontaktytor ökats och dess roll utanför den traditionella filmbranschen stärkts.

Hötorget, Stockholm
(Foto: Jon Flobrant)

Vår historia

Hur vi blev till
Film Capital Stockholm (tidigare Filmregion Stockholm-Mälardalen) grundades i juni 2007. Bakom initiativet stod kommunerna Botkyrka och Solna/Stiftelsen Filmstadens Kultur samt Regionförbundet Örebro och branschorganisationen Filmallians Stockholm-Mälardalen (FAS). Regionen skulle återta positionen som en betydelsefull plats för film. Efter tretton år av hårt arbete konstaterar vi att regionen är på god väg att utvecklas till en av Europas mest spännande och spänstiga filmregioner.

Millennium-filmerna satte regionen på den internationella filmkartan på ett sätt som inte skådats tidigare. Effekten på turism- och marknadsföring har varit enorm. Sedan starten har vi genom vårt nätverk av investeringsbolag samproducerat ett stort antal spelfilmer, dokumentärfilmer och TV-serier. På fem år (2015–2020) har vår investeringskapacitet ökat till drygt 75 miljoner kronor. Sedan starten har fler medlemmar anslutit från kommunerna i Stockholms län till kommunerna Sala och Köping i Västmanland samt både Region Gotland och Åland.

Via det branschöverskridande projektet Smart Kreativ Stad så har Film Capital Stockholm dessutom öppnat fönstret för ett bredare perspektiv på den rörliga bildens roll i stadsrummet. Projektet har idag samarbetspartners inom en rad sektorer – från fastighetsbolag och arkitekter till akademi och högskola, konst och IT. Så, Film Capital Stockholms historia har varit en resa i tid och rum. En resa som aldrig stått still. För över 120 år sedan anlände bröderna Lumières berömda tåg till stationen – den mest ikoniska och symboliska bilden av ett nytt slags medium, av en ny tid i antågande. Idag finns många exempel på hur det verkligen rör på sig i vår filmregion – en uppsjö av bilder – från en resa som bara har börjat.

Välkommen ombord. Välkommen till Film Capital Stockholm.

Verksamhetsberättelser 

2019
2018
2017
2016
2015
2012

Vi representerar många 
Film Capital Stockholm representerar Filmallians Stockholm-Mälardalen, Köpings kommun, Region Gotland, Sala kommun, Stiftelsen Filmstadens Kultur/Solna stad, Stockholms stad och Åland. (Foto: Victoire Joncheray)

Styrelse och medlemmar

I våra styrelser representeras både filmbranschen och medlemskommuner. Där finns även ytterligare spetskompetens från andra branscher. Denna bredd är en av regionens och våra styrkor. Verksamhetsbolaget Film Capital Stockholm ägs av ekonomiska föreningen Filmpool Stockholm-Mälardalen, i vilken medlemmarna ingår.


Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening
Jonas Naddebo, ordförande (Stockholms stad)
Meit Fohlin (Region Gotland)
Anders Ekegren (Stiftelsen Filmstadens Kultur/Solna stad)
Eva Esseen Arndorff (Filmallians Stockholm-Mälardalen/FAS)
Gila Bergqvist Ulfung (Filmallians Stockholm-Mälardalen/FAS)
Roger Eklund (Köpings kommun)

Film Capital Stockholm AB
Jonas Naddebo, ordförande (Stockholms stad)
Meit Fohlin (Region Gotland)
Anders Ekegren (Stiftelsen Filmstadens Kultur/Solna stad)
Eva Esseen Arndorff (Filmallians Stockholm-Mälardalen/FAS)
Gila Bergqvist Ulfung (Filmallians Stockholm-Mälardalen/FAS)
Peter Hald
Lars Wiigh