Presentation av ny rapport

Kategorier

Så blir Sverige bättre på att locka utländska filmproduktioner. Presentation av ny rapport.

Allt fler länder och regioner greppar filmen som ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra sig och stimulera besöksnäringen. För att locka till sig och behålla filmproduktioner används rabatter och andra incitament. Men Sverige framstår som ett undantag utan nationella åtgärder, med konsekvensen att vi får det svårare att hävda oss som internationellt inspelningsland. En ny rapport belyser stödsystemen i fyra europeiska länder. Under seminariet får vi höra mer om Frankrike, med Film France på plats.Filmpool Stockholm-Mälardalen har i bred samverkan tagit fram rapporten  ”Allt räknas – om rabatter och erbjudanden till filmproduktion i Europa”. De andra aktörerna bakom rapporten är tre regionala filmkommissioner – Mid Nordic Film Commission, Oresund Film Commission och Swedish Lapland Film Commission – samt branschorganisationen Resursföretagen för Film & TV i Sverige.

Länk till rapporten

För mer information kontakta:
Åke Lundström, vd, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-674 76 20