Satsning på filmtalanger!

Kategorier

Snart startar pilotprojektet STHLM DEBUT. Målet är att göra det lättare för unga talangfulla filmare att ta steget till den professionella filmbranschen. På sikt är ambitionen att satsningen även ska omfatta nya media och en plattform för utveckling av långfilm för barn. Projektet är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms läns landsting/Film Stockholm med potential för hela Mälardalen.

Anders Ekegren, ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen:

– Filmen är en strategisk näring för Stockholmsregionens framtid där de kreativa och kulturella näringarna har en avgörande roll för regionens tillväxt och utveckling. Det är viktigt att duktiga filmare kan stanna kvar som yrkesverksamma i regionen.

– På sikt är målet att satsningen uppgraderas till att omfatta digitala media och utveckling av långfilm för barn. Vi hoppas också vidareutveckla samarbetet så att hela regionen är med.

Förslaget har godkänts av både Filmregion Stockholm-Mälardalens styrelse och Stockholms läns landstings kulturnämnd.

Verksamheten – som bl.a. består av kompetensutveckling, mentorskap och professionella kontakter – kommer att huvudsakligen äga rum på Filmbasen i Botkyrka och i Filmregionens lokaler i Filmstaden i Solna.

Kontakta för mer information:

Anders Ekegren, ordförande, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 070-605 24 18

Anette Mattsson, vd, Filmregion Stockholm-Mälardalen, 072-543 33 40