Sök stöd för popupbio och fler visningsmöjligheter för kvalitetsfilm i Stockholm!

Kategorier

Kvalitetsfilmen behöver fler visningsmöjligheter i Stockholm. Filmregion Stockholm-Mälardalen har genom projektet Smart Kreativ Stad stött ett pilotprojekt med popupbiovisningar i Stockholm under sommaren 2016. Stockholms stad utlyser nu ett nytt stöd – för popup-bio, event cinema, samverkan med andra aktörer som ger mervärden, eller en angelägen social eller konstnärlig inriktning. Fokus ligger på fasta biografer men du kan även söka för temporära visningsplatser för film.

Stöd kan sökas för 50 000 kronor upp till 350 000 kronor. Senaste ansökningsdag är 29 augusti och besked om beviljad ansökan lämnas i oktober.

Krav för att få utvecklingsstöd för förstudie för nya visningsplatser för film

  • Etableringsplatsen ska ha ett tillräckligt stort publikt underlag och vara kommunikationsmässigt lättillgänglig
  • Repertoaren ska ge plats för filmer av hög konstnärlig kvalitet och introducera angelägna berättelser. Samtidigt ska den kunna innehålla breda och publika filmer som stärker den lokala förankringen och ger verksamheten rimliga ekonomiska förutsättningar
  • Särskild uppmärksamhet ägnas förslag om nyskapande visningsformer. Det kan gälla till exempel utomhusbio, popup-bio, event cinema, samverkan med andra aktörer som ger mervärden, eller en angelägen social eller konstnärlig inriktning
  • Förslagen ska innehålla konkreta, välutvecklade beskrivningar av verksamhetsidé, konstnärlig omfattning samt långsiktig finansieringsmodell

Ansök om utvecklingsstöd

Läs mer om utvecklingsstöd

Bild: Under en dag i juli visades en filmhistorisk kavalkad på Djurgården som del av Smart Kreativ Stads popupbioprojekt.