Sök till STHLM Debut – deadline 12 februari

Är du en lovande filmare mitt i steget, redo att ta klivet till den professionella filmbranschen? Har du dessutom ett lovande projekt? Missa inte STHLM Debut. Deadline för ansökan: 12 februari.

STHLM Debut är en satsning på långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Satsningen består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiska insatser som t.ex. workshops och coaching. Vid varje deadline väljs 2–4 projekt ut för en period på 1,5 år. För varje utvalt projekt görs en individuell utvecklingsplan utifrån vad deltagarna har för behov och hur stöden inom STHLM Debut ska användas.

STHLM Debut är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms internationella filmfestival. Huvudfinansiärer är Stockholms läns landsting och Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Läs mer och sök till STHLM Debut här.